Uitgeverij Tilia Levis
Postbus 19
5258 ZG Berlicum
uitgeverij@uitgeverijtilialevis.nl

Willem Derks

 

Double Bind

 

Na zijn overlijden liet Willem Derks (1934-2011) een bundel na met bijzondere gedichten. Zijn vriend, Gerard Leliefeld, heeft een keuze gemaakt uit deze gedichten en ze van commentaar voorzien. Gedichten die verwijzen naar Derks vroegere ambt als forensisch psycholoog en criminoloog; zijn muziekkennis, zijn liefde voor de schilderkunst (Edgar Tygat,Willem van Althuis,Sies Bleeker, Moesman). Alles en allen passeren in deze kleine bundel de revue.

ISBN 9789071633225 
€ 12,95

terug naar homepage