╤╘Uitgeverij Tilia Levis

 

Postbus 19

5258 ZG Berlicum

uitgeverij@uitgeverijtilialevis.nl

 

Klaas de Graaff

 

 

 

Biografie

 

Klaas de Graaff (Den Haag 1939) heeft 37 jaar voor het Nederlandse gevangeniswezen gewerkt in verschillende functies. Als directeur, projectbegeleider en regionaal directeur. In Den Haag, Zutphen, Amsterdam en Haarlem gaf hij leiding aan personeelsleden in gevangenissen en huizen van bewaring.  Was interim-manager bij de Raad voor de Kinderbescherming in �s-Hertogenbosch en senior consultant in de strafinrichtingen in Vught, waar hij onder meer nauw betrokken was bij de opstart van de Extra Beveiligde Inrichting. Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde hij aanvankelijk M.O. Geschiedenis, maar later sociologie, criminologie en forensische psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, waar hij in 1977 zijn doctoraal examen deed.  Was jaren verbonden aan het tijdschrift voor strafrechtspleging PROCES als redacteur en eindredacteur, schrijft verschillende artikelen op het terrein van de misdaad en gevangeniswezen in tijdschriften, heemkundebladen en kranten. Eerder verschenen van zijn hand twee studies over het Nederlandse gevangeniswezen en het historische boek �Moorddadig Brabant�.  

 

De polsslag van het kwaad

 

In 1807 werd in de Sint Jorisstraat in �s-Hertogenbosch een tuchthuis gebouwd, omdat de oude Leuvense Poort al lang niet meer voldeed. Het stond er precies tweehonderd jaar en heeft dus een geschiedenis, die in kort bestek in dit boek vorm heeft gekregen. Wie waren de boeven, de bewaarders en de regenten? Wat deden ze daar? Eten en drinken, ziek worden en doodgaan, bidden en vloeken. Werken aan het spinnewiel of enveloppen plakken, leren lezen en schrijven. Wie waren zij? Bewaarders die dronken waren of ondeugende contacten legden met bewaarsters, stiekeme directeuren en strenge regenten.  Dramatische verhalen over trieste figuren en over gewetenloze schurken. De lezer mag door het sleutelgat kijken en het vaak saaie, maar soms ook spannende leven achter die tralies gadeslaan. De geschiedenis is uit de honderden dozen van het Brabants Historisch Informatie Centrum gehaald. Voor de Bosschenaar, de Brabander, de bestrijders van het kwaad, maar ook voor elke minnaar van het verleden een must.

 

ISBN 9789071633034
€22,50

  


De fik erin

 

Vuur heeft positieve en negatieve dimensies. Het schenkt ons licht en warmte en ruimt het overbodige op. Brand heeft daarnaast een vernietigende werking op wat ons dierbaar is. Bliksem en vulkanen als destructief natuurgeweld zijn daar goede voorbeelden van, maar ook de mensenhand heeft door alle eeuwen heen heel wat leed veroorzaakt. Door domheid, onachtzaamheid, oorlogshandelingen en crimineel gedrag kwamen huizen, bedrijven, schuren en hun inhoud door vlammen om.  Over de brandstichters gaat dit boek.

�De fik erin� beschrijft hoe het vuur zijn verwoestende werking in Noord Brabant kon uitoefenen. Kaarsen, pijpen, kruit, lucifers, petroleum, elektra en gas : het gevaar lag en ligt nog steeds op de loer. We zien door de eeuwen heen hoe eigenwijze pijprokers, struikelende kaarsendragers, brandschattende militairen en gemene brandstichters veel ellende veroorzaakten. Geldgewin,  agressie of ziekelijke obsessie lagen vaak ten grondslag aan hun handelen.

De auteur heeft zich terdege verdiept in dit verschijnsel door bestudering van archiefstukken uit het BHIC ( Brabants Historisch Informatie Centrum) in �s-Hertogenbosch. Gerechtelijke stukken en correspondentie tussen burgemeesters en het provinciebestuur vormden de hoofdmoot voor zijn onderzoek.


ISBN 9789071633065
€22,95

 

 

Branden in Brabant

 

Er gaat geen dag voorbij of er breekt ergens in Nederland wel een kapitale brand uit. Sinds de mens met vuur omgaat, loert het levensbedreigende gevaar om ons heen. Vlammen grijpen en vernielen alles wat ons dierbaar is. Vuur is, ondanks alle techniek, nog steeds niet uitgebannen.
Dit boek, dat zich in de provincie Noord-Brabant afspeelt, is een sociaalhistorische studie naar dit fenomeen.
Vanaf de late middeleeuwen trekt de auteur een lijn naar het heden. Een aantal grote branden passeren de revue. Soms legt
het vuur hele dorpen in de as. Preventie, bestrijding, verzekering en liefdadigheid voor de slachtoffers krijgen in dit boek ook de volle aandacht.

 

ISBN 9789071633096
€19,95

 

 

Om met u te werken - maçonnieke gedichten 

Klaas de Graaff (1939) werd in 1997 ingewijd als vrijmetselaar in de Loge Het Derde Licht, nr 254, Oosten Eindhoven. Sindsdien wordt hij getroffen door de rituele arbeid die Broeders bij inwijdingen, bevorderingen en verheffingen verrichten. Ook de Sint-Jansvieringen, Opening van het Werkjaar en Rouwloges krijgen bij hem een aparte plaats. Drie jaar lang verzorgde hij de poëziepagina Poëma in het magazine KenUZelve, later overgaand in Vrijmetselaar, waar ook andere maçons hun bijdrage in kwijt konden. Zijn gevoelens over het rituele gebeuren weet hij poëtisch te verwoorden, waarvan deze bundel een voorbeeld moge zijn. 

ISBN 978-90-71633-21-8
€13,95

 

 

 

terug naar homepage