Jaap van Dijkhuizen

Biografie

Jaap van Dijkhuizen (Nijkerk, 1940) is van
huis uit jurist, maar denkt en leeft bij voorkeur niet binnen juridische en formele kaders. Hij heeft een hang naar het mysterieuze en naar het absurde, en dat heeft gevolgen voor zijn kijk op de mensen die hij op zijn levensweg ontmoette en in dichtvorm uittekende. Van Jaap van Dijkhuizen verscheen in 2014 een autobiografische roman: Een ticje vreemd.

Uitgelezen voorbijgangers

Jaap van Dijkhuizen vereeuwigde in zijn sonnetten mensen die, dood of levend, zijn levenspad kruisten. Zij allen hebben gemeen dat zij het leven van de dichter lichter maakten: een kleurrijk en heel divers gezelschap, van Clara van Assisi tot Marilyn Monroe en van Aurelius Augustinus tot Louis Armstrong. Hij denkt dat ook zijn lezers zich zullen kunnen herkennen in nu eens de diepgang en nostalgie en dan weer de luchthartigheid en ironie die hen in zijn sonnetten omgeeft.
ISBN/EAN:  978-90-71633-24-9 
€ 15,95terug naar homepage