╤╘Uitgeverij Tilia Levis

Postbus 19
5258 ZG Berlicum
uitgeverij@uitgeverijtilialevis.nl

Ad Haans

Biografie

Geboren op 14 september 1939 in Tilburg. Tot neerlandicus opgeleid in Tilburg, door Paardekooper en Starink, Weijnen, Knuvelder en Meeuwese. (MO-B 1966) Aan de universiteit van Nijmegen afgestudeerd in de Algemene Taalwetenschap (1972) bij Kraak, Levelt en Kempen. Was van 1963 tot en met 1993 lerarenopleider en is sindsdien met po�zie en spiritualiteit bezig. Hij gaf veel po�ziecursussen in het kader van HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen), publiceerde in enkele tijdschriften en gaf in eigen beheer boekjes uit over po�zieleer (De po�tische functie, 1997), over de dichters Achterberg, Nijhoff en Rilke, over mystieke po�zie (Mystieke ervaringen in Nederlandse po�zie in de eerste helft van de twintigste eeuw, 1999) en over spiritualiteit (Van de wolf en het lam, 2003).

Rainer Maria Rilke, bloemlezing met vertalingen en een inleiding

Dit boek bevat ruim vijftig gedichten van Rainer Maria Rilke: op de linkerpagina staan gedichten in het Duits, op de rechterpagina staat de vertaling daarvan in het Nederlands. Ad Haans heeft deze bloemlezing voorzien van een inleiding om de lezer in staat te stellen zich ook van de figuur Rilke een beeld te vormen. 

ISBN/EAN: 9789071633010 
� 16,95terug naar homepage