Floris Habets - een herfstlandschap

Floris Habets (1949 - 2016) is filosoof, magnetiseur en publicist. Kort voor zijn 66e verjaardag kreeg hij van zijn artsen te horen, dat hij nog maar enkele maanden te leven had. Hij deed toen eindelijk, wat vrienden hem al vaak hadden aangeraden, namelijk een uitgave verzorgen van zijn meest geslaagde gedichten.
Zijn bondige poëtische stijl is toegankelijk, maar alles behalve oppervlakkig. Het thema cirkelt veelal rond de existentiële vraag, waarbij natuur en stille beschouwing een grote rol spelen, zoals in het openingsgedicht:

HERFST|

Zacht dringt de avond het versleten landschap binnen.
De verlaten velden worden stilaan vaag.
Een late kraai krast enk’le korte zinnen.
Maar uit de nevel komt geen antwoord op zijn vraag.

Het tweede deel van deze bundel, TYPERINGEN, laat een andere kant van de dichter zien. Hier is zijn werk vaak treffend en humoristisch. Zo valt er bij alle ernst ook nog iets te lachen!

€ 8,50
ISBN: 9789071633263terug naar homepage