Uitgeverij Tilia Levis

 

Postbus 19

5258 ZG Berlicum

073-5033609

uitgeverij@uitgeverijtilialevis.nl

 

-Oprichting van de uitgeverij

-Doelstelling van de uitgeverij

-Werkwijze van de uitgeverij

-Technische kwaliteit van de boeken

-Bezorging van manuscripten

-Aanlevering van bestanden

-Uniek concept

-Verkoop

-Auteurs

 

Oprichting van de uitgeverij

 

Tilia Levis  is  op  18 maart 2005 als 'eenmanszaak' opgericht  en  onder  nummer 17175645 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch.

 

 

Doelstelling van de uitgeverij

 

Tilia Levis is een uitgeverij die zich ten doel stelt in het Nederlands geschreven proza en po�zie uit te geven. Zij onderscheidt zich van andere uitgeverijen door het accent te leggen op m�moires, (auto)biografie�n, historische monografie�n en maatschappelijk relevante beschouwingen, door kleine oplagen van een boek  mogelijk te maken en door een (niet strikt literair) fonds te vormen, dat is gebaseerd op de persoonlijke smaak van de uitgever.

Anders dan het gezegde luidt, valt over 'smaak' en 'kleur' zoveel te twisten, dat de uitgever uitsluitend zijn eigen smaak als kwaliteitscriterium wenst te hanteren. Zijn voorkeur voor het zijns inziens ten onrechte 'vergeten' werk van schrijvers en dichters als Simon Vestdijk, Gerrit Achterberg en Jan van Nijlen kan daarover enig uitsluitsel bieden.

Hoewel de uitgever zich met geen enkele literaire stroming associeert, waarvan de in het oog springende kenmerken altijd een min of meer modieuze overdaad verraden, onderschrijft hij de uitgangspunten van 'Forum' met dien verstande, dat hij de soms moedwillig gecre�erde tegenstelling tussen 'vorm' en 'vent' door Buffon opgelost acht: 'Le style, c'est l'homme!' Maar zo'n 'homme' moet wel een man of vrouw van formaat zijn, die in staat is een eigen(tijdse) interpretatie van de klassieke stijl te geven.

 

 

Werkwijze van de uitgeverij

 

Tilia Levis is een samenwerkingsverband aangegaan met de HollandRidderkerk Groep te Ridderkerk. De uitgever maakt gebruik van een systeem, dat als 'Boek op verzoek' bekendstaat en de volgende voordelen biedt:

  • Het is rendabel boeken ook in kleine oplagen te produceren, dankzij de moderne productiemethodes, logistiek en verkoop- en distributiemogelijkheden van de HollandRidderkerk Groep.
  • Effectief voorraadbeheer is mogelijk door het aantal herdrukken op de vraag van de boekhandel af te stemmen.

 

Technische kwaliteit van de boeken

 

De boeken van Tilia Levis worden geproduceerd met de modernste apparatuur om een goede kwaliteit te garanderen. Dat geldt ook voor de softcovers in een flexibele hotmelt, die zorgt voor een uitstekende lay-flat en een stevig verlijmd product. Alle boeken worden garenloos verlijmd, maar kunnen (ten behoeve van de Nederlandse Bibliotheekdienst) ook worden voorzien van een hardcover. Deze laatste wordt gelijmd met een koudlijm, volgens een beproefde methode die 'lumbecken' heet. Beide soorten covers kunnen mat of glanzend gelamineerd worden. Voor de boekblokken wordt gebruik gemaakt van wit- of cr�mekleurig 80 grams papier, voor de softcovers van wit- of cr�mekleurig 250 grams papier, waarop vervolgens een door de uitgever bepaald ontwerp wordt gedrukt.

 

 

Bezorging van manuscripten

 

Een manuscript kan worden bezorgd in de postbus van Tilia Levis. Alleen indien er voor een voldoende bedrag postzegels zijn bijgesloten, wordt het manuscript na een eventuele afwijzing teruggezonden. Het verdient aanbeveling niet het hele manuscript op te sturen, maar bijvoorbeeld de eerste tien bladzijdes samen met een synopsis. Op verzoek van de uitgever kan vervolgens het hele manuscript worden opgestuurd.

 

Aanlevering van bestanden

Een manuscript dat voor een uitgave door Tilia Levis in aanmerking komt, dient volgens aanwijzingen van de uitgever digitaal te worden aangeleverd.

Met behulp van Adobe Acrobat maakt hij vervolgens een afzonderlijk PDF-bestand voor de cover en het boekblok, dat tezamen met de zogenaamde 'Titelovereenkomst' de HollandRidderkerk Groep in staat stelt het gewenste boek te produceren.

 

 

Uniek concept

 

In een onderdeel van het ondernemingsplan, de exploitatiebegroting, wordt een overzicht gegeven van omzet, kosten en winstverwachting. Uiteraard investeert de uitgever tijd en geld in de uitgave van een boek. De omzet is in hoge mate bepalend voor het antwoord op de vraag, of hij zijn kosten terugverdient en zelfs winst maakt. Omdat er vooraf geen zekerheid over de omzet van een boek valt te geven, is hij een samenwerkingsverband met de Holland Ridderkerk Groep aangegaan. Dat stelt hem in staat op gepaste wijze te reageren op de vraag van de boekhandel naar boeken van zijn uitgeverij. In de verhouding tussen gemaakte kosten en winst, afhankelijk van de omzet, leggen de meeste uitgeverijen het accent op winst. Dat is in verband met hun eigen voortbestaan niet onbegrijpelijk, maar zij zoeken vaak hun eigen voordeel ten koste van de door hen uitgegeven auteurs. Zo werkt Tilia Levis niet, integendeel, deze uitgeverij beschikt over een uniek concept dat een auteur het volle pond geeft. Nadat de gemaakte kosten door de omzet van een boek vergoed zijn, krijgt een auteur per verkocht boek zelfs tweemaal zoveel als de uitgever. Per titel wordt een contract opgesteld, waarin het aantal exemplaren bestemd voor de auteur en (op zijn verzoek) recensenten wordt vastgesteld, evenals het aantal exemplaren dat verkocht moet zijn, alvorens het unieke concept van Tilia Levis in de praktijk voordeliger voor de auteur dan voor de uitgever blijkt te zijn.

 

Verkoop


De boeken worden ook verkocht via www.boekenroute.nl

 

Auteurs

K. van Bakel

 

A. te Boekhorst


Peter Bonneveld

Willem Derks


J. van Dijkhuizen

 

K. de Graaff

 

A. Haans


Floris Habets

 

G. Leliefeld

 

J. Meuwissen

 

G. Minach en P. Stokvis

 

Schrijverscollectief:   
  mr. J.A.M. Hoekx
  drs. G. Hopstaken
  drs. A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn
  dr. J.G.M. Sanders

 

P. Stokvis


E. van Straaten


Illegon Strazza-Brinkman